Актуални Новини

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ БЕРКОВИЦА Е С НОВО ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ

DSC_0049На база реализиране на проект „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – гр. Берковица“ в социалното заведение се подобри качеството на предлаганите услуги. В патронажа е доставено и монтирано професионално кухненско оборудване: електрическа печка с шест квадратни плочи, скара електрическа тръбна с 22 бр. нагреватели, хладилник, фризер тип „ракла“, електрически бойлер, електрически фритюрник, шкаф маса крайстенна с плъзгащи се врати и междинен плот, шкаф за посуда с врати и междинни плотове, маса работна островна с долен плот, работен шкаф с два умивални басейна, със стойност на договора 29 893,00 лв. с ДДС.

DSC_0060Домашният социален патронаж е алтернативна форма на социална услуга, предлагана в Община Берковица. Тя е свързана с потребностите на хора от общината и е в съответствие с Европейската концепция за децентарализация на социалното обслужване.

Основната цел на проекта е да бъде повишено качеството и капацитета на предлаганите от Домашен социален патронаж услуги.

Като подцели на проекта могат да бъдат определени:

– Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж;

– Отговаряне на нормативни изисквания, чрез модернизация на материална база;

– Осигуряване на по-добри и здравословни и безопасни условия на труд за работещите в кухнята на Домашен социален патронаж;

– Реализиране на икономии на средства от общински бюджет, които да бъдат насочени към други дейности, свързани с повишаване качеството на предлаганата услуга;

В Домашен социален патронаж в гр. Берковица се обслужват 200  потребители от гр. Берковица и близките населени места. Това са възрастни хора и лица с увреждания. На ползвателите на услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж се предлага:

-Приготвяне и доставяне на топла храна – предлага се топъл обяд.

-Административни и здравни услуги – съдействие и снабдяване с необходими помощни средства при инвалидност и тежки заболявания; подаване на необходимите документи за кандидатстване за месечни помощи, за отоплителни материали през зимния период и др.

-Битови услуги със средства на лицето – закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали и вещи от първа необходимост, заплащане на топлинна енергия, електроенергия, телефон, вода, данъци и др.

Предлаганата социална услуга ще допринесе до свеждане до минимум на потенциални рискове от социална изолация и институализация.