Архив

“Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване за нуждите на „Домашен социален патронаж”, Берковица”

“Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване за нуждите на „Домашен социален патронаж”, Берковица”

1. Публична Покана

2. Документи за участие