Архив

„ДОСТАВКА на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за 2015 година“ по обособени позиции

„ДОСТАВКА на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за 2015 година“ по обособени позиции, както следва:

 

 

Обособена позиция № 1 – „Хляб и хлебни изделия”

Обособена позиция № 2 – „Различни хранителни продукти”

Обособена позиция № 3 – „Месо и месни изделия”

Обособена позиция № 4 – „Консерви”

Обособена позиция № 5 – „Плодове и зеленчуци”

Обособена позиция № 6 – „Мляко и млечни продукти”

 

1. Решение

2. Обявление

3. Документация за участие

4. Протоколи

5. Решение

6. Договор ОП1

7. Договор ОП2

8. Договор ОП3

9. Договор ОП4

10. Договор ОП5

11. Договор ОП6