Архив

„ДОСТАВКА на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за 2013 година“ по обособени позиции

„ДОСТАВКА на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за 2013 година“ по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – „Хляб и хлебни изделия”

Обособена позиция № 2 – „Други хранителни продукти”

Обособена позиция № 3 – „Месо и месни продукти”

Обособена позиция № 4 – „Консерви”

Обособена позиция № 5 – „Плодове и зеленчуци”

Обособена позиция № 6 – „Мляко и млечни продукти”

 

Решение

Обявление

Документация и указания

Образци

Техническа спецификация

 

Вашият коментар