Достъп до информация

Достъп до обществена информация

Заповед на категория информация

Списък 2020 г.

Списък 2019 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2023 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2022 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2021 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2020 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2019 г.

Годишен отчет за достъп до обществената информация за 2018 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2017 г.

Вътрешни правила

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Берковица

Ред за искане на обществена информация

Заповед – упълномощено лице

Заповед за разходи

Заявление за достъп до обществена информация

Решение за предоставяне на достъп до обществена информация №33/05.06.2014г.

Декларации по чл. 12 и чл. 14 от ЗПУКИ на Общинска администрация

  1. Списък, информация предоставяща “Служебна тайна”
  2. Списък на документи с изтекъл срок за защита

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПОБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2024 г.

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПОБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ  НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2023 г.

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПОБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ  НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2022 г.

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА  НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА  НА ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА ЗА 2021 г.