Актуални Новини, Новини

ДО 31 ЯНУАРИ 2021 Г. ПЧЕЛАРИ И ЗЕМЕДЕЛЦИ ТРЯБВА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ В ОПОВЕСТИТЕЛНАТА СИСТЕМА ЗА ПРЪСКАНИЯ НА БАБХ

До 31 януари 2021 г. пчеларите и стопаните, обработващи площи със земеделски култури, трябва да се регистрират в оповестителната система за пръскания на БАБХ. Това се налага във връзка с обнародваната Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. С нея се регламентира нов начин за уведомяване на пчеларите за предстоящи третирания с препарати за растителна защита на земеделските култури, чрез нарочно създадената Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД), поддържана от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Електронната платформа има за цел за уведомява пчеларите за предстоящи третирания. Регистрацията и използването й е безплатно за всички потребители. Задължително условие за регистрацията е валидна електронна поща. Пчеларите следва да въведат GPS координатите на пчелина.

В тази връзка всички пчелари и земеделски стопани, обработващи площи със земеделски култури трябва да направят регистрация до 31 януари 2021 г. Важно е да се подчертае, че до 28 февруари 2021 г.,  в случай на третиране на земеделски площи, уведомяването ще се извършва по досегашния ред и чрез ЕПОРД. От 1 март 2021 г. уведомяването ще се осъществява само чрез ЕПОРД.

Ръководството за регистрация и работа в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД)  може да намерите тук:

Ръководство-на-потребителите