Актуални Новини

ДО 500 ЛЕВА ГЛОБА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В КОНТЕЙНЕРИТЕ

 IMG_1998Глоба до 500 лева ще бъде налагана на гражданите в Берковица за изхвърляне на строителни отпадъци в контейнерите. Санкциите за съгласно Наредбата за управление на отпадъци на територията на Община Берковица и във връзка със зачестили сигнали за подобни случаи. Чл. 8 от Наредбата гласи: На територията на община Берковица е забранено:1. Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места. 2. Изхвърлянето в съдовете отпадъци с потенциално, висок екологичен и здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника, в т.ч. /медицински, едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични и др./ IMG_20013. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци, на отпадъци от промишлеността, селското стопанство и животновъдството. 7. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на неизстинала напълно жар. 8. Запалването на отпадъците в съдовете за битови отпадъци. При извършване на ремонтни дейности собствениците на жилища трябва да изхвърлят строителните си отпадъци в чували до контейнерите. При нарушение на общинската  Наредба за управление на отпадъците глобата за физически лица е от 10 до 500 лева. При повторно нарушение се налага глоба в двоен размер. За еднолични търговци и юридически лица се налага глоба в размер до 1000 лв.

 

Вашият коментар