Актуални Новини

ДРАСТИЧНИ МЕРКИ СРЕЩУ НЕЗАКОННАТА СЕЧ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Заради безразборното унищожаване на горски масиви и не дотам регламентираното придобиване на дървен материал, се създава напрежение в селата на Община Берковица. Тези проблеми бяха обсъдени на спешна среща, свикана от кмета Димитранка Каменова, с представители на Регионална дирекция по горите, ДГС, полиция, кметове и кметски наместници. Акцент на дискусията бяха начините за предотвратяване на безразборната сеч, контролирането на наетата работна ръка, осъществяваща сечта, проверката на добития дървен материал. Според участниците в срещата трябва да се засили контролът върху достъпа до горските масиви. Освен това фирмите, наемащи дървосекачи, трябва да засилят контрола върху наетата работна ръка. В кметствата на населените места от Община Берковица и при кмета Димитранка Каменова има постъпили десетки оплаквания за кражби от частни имоти, стана ясно на срещата. Ще започнат масови проверки на фирмите, добиващи дървен материал. Освен това кметовете на общините, засегнати в най-голяма степен от проблема, ще трябва своевременно да сигнализират съответните органи. Кметът Димитранка Каменова ще  свика повторна среща по проблема с незаконната сеч, на която ще присъстват и лицензирани лесовъди.

 

Вашият коментар