Актуални Новини

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОДОБРИ ТРИ ПРОЕКТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

388 892,48 е общата стойност на трите одобрени проекта на Община Берковица. Два от тях ще бъдат реализирани в Дома за стари хора в Берковица и Дома за възрастни с деменция в с. Бистрилица, а третият е за рехабилитация на Парк „Св. Георги Победоносец“. Проектът „Подобряване качеството на предоставяните социални услуги в Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – гр. Берковица, община Берковица“ е на стойност  149 980,00 лв. без ДДС. Той е подаден към Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ по Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони“ и предвижда закупуване на медицинско оборудване, оборудване за перално отделение, оборудване за рехабилитация и спорт и закупуване на специализирано транспортно средство.

Стойността на проект „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в Дом за възрастни хора с деменция в с. Бистрилица, община Берковица – Етап I”

е 102 398,61 лв. без ДДС. Проектът е подаден към Фондация „МИГ – Западна Стара планина – Копрен – Миджур” по Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони“ и предвижда да бъде извършена топлоизолация на външните стени и на таван, както и доставка и монтаж на соларни инсталации за топла вода в баните и кухнята на социалния дом.

Проектът „Рехабилитация на парк „Св. Георги Победоносец“ гр. Берковица– „Обособяване на зони за спорт и отдих и детски площадки” – Етап 1 е на стойност 136 513, 87 лв. без ДДС. Той е подаден към Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“. Дейностите по проекта са направа на нови настилки, осветление и подмяна на съществуващата ВиК мрежа.