Актуални Новини

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

 

Относно: „Възлагане на обществена поръчка за строително-монтажни работи по обособени позиции: обособена позиция N 1 : „Пречиствателно съоражение за питейни води, алпийско водохващане и реконструкция на водопроводна мрежа на с. Бързия, Община Берковица“ и обособена позиция N 2: „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в селата Боровци и Замфирово в Община Берковица „.

dfz

Вашият коментар