Актуални Новини

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ ОДОБРИ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Първият проект, разработен от специалистите на ОбА – Берковица и подаден към „МИГ-Берковица и Годеч“ вече е одобрен от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Проектът „Подобряване качеството на социалните услуги в „Домашен социален патронаж“, предоставяни на хората в неравностойно положение в Община Берковица“ е по Ос 3, Мярка 321 „Основни услуги на населението в селските райони“ с входящ номер ЗП321-001, подаден на 14.11.2012 г. Той  е на стойност 44 035,00 лева /без ДДС/. Проектното предложение е разработено от инж. Златина Петрова, ст. специалист „ЕФПП“, която информира, че инвестицията по проекта ще се осъществи на територията на град Берковица в „Домашен социален патронаж“ и предвижда:

1.Доставка  и монтаж на професионално кухненско оборудване за нуждите на „Домашен социален патронаж“, Берковица.

2.Комплексна доставка на автомобил – ван за нуждите на „Домашен социален патронаж“,  окомплектован с четири броя фабрично нови зимни гуми.

Предстои кметът на Община Берковица Димитранка Каменова да подпише договора в ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция .