Актуални Новини

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

За втора поредна година в периода от 19 – 25 ноември  2018 г. ще се проведе Европейската седмица на професионалните умения. Училищата от област Монтана, осъществяващи професионално образование и обучение (ПОО),  са планирали разнообразни и интересни инициативи и дейности. Сред тях е и Лесотехническа професионална гимназия, която през 2019 година ще чества 110 години от основаването на първото професионално училище в област Монтана, а именно откриването през 1909 година в град Берковица на Окръжно столарско училище като филиал на Русенското столарско училище.

Програма за популяризирането на професионалното образования и обучение