Актуални Новини

ЕКИПЪТ ПО ПРИЕМНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” ВЕЧЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ

От началото на годината се реализира предоставянето на социалната услуга „Приемна грижа” на територията на община Берковица по проект “И аз имам семейство” на Агенцията за социално подпомагане. Финансирането е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.2.11 „Приеми ме”. Целия пакет от дейности по проект „И аз имам семейство” е насочен към набиране на кандидати за приемни семейства, желаещи да осигурят за определен период от време сигурна и безопасна среда на попаднали в риск деца. Приоритетна група за настаняване при приемни родители са децата на възраст от 0 до 3 години, както и децата с увреждания. Поощряват се семействата, желаещи да приемат спешно настаняване на дете в случаи, когато са застрашени живота и здравето му.    Предоставянето на услугата се осъществява от екипа по приемна грижа към общината – стая № 305.

За повече информация:  Екип по приемна грижа: Общинска администрация стая №  305 

Илиана ВАСИЛЕВА – 0878384930 и Мая СИРАКОВА – 0888807774

 

Екип по приемна грижа

Агенция социално подпомагане

Община БЕРКОВИЦА

Инвестира във вашето бъдеще!  Dipliana1

 

 

Вашият коментар