Актуални Новини

ЕКСПЕРТИ НА ТП НА НОИ – МОНТАНА ПОСЕТИХА БЕРКОВИЦА

На 11.09.2019 г. експерти на ТП на НОИ – Монтана посетиха община БЕРКОВИЦА. Те консултираха желаещите граждани при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията, във връзка с прилагането на Закона за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, обн. в ДВ бр. 35 от 30.04.2019 г.

Присъстващите лица носеха документи за брутното трудово възнаграждение за 3 последователни години от последните 15 преди 1 януари 1997 г. (т.е. за периода от 01.01.1982 г. до 31.12.1996 г.).