Актуални Новини

ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, ДИАБЕТНО БОЛНИ И ПЕНСИОНЕРИ В БИБЛИОТЕКАТА В БЕРКОВИЦА

От началото на месец ноември 2012 г. в библиотека „Йордан Радичков” в Берковица започна нов курс за обучение на пенсионери, инвалиди и диабетно болни, в който са включени 25 човека в 5 групи. Обучаващите се са много старателни и с най-голямо удоволствие посещават заниманията. Впечатление прави тяхната упоритост и желание да научат всичко. Вече всички могат да се справят с компютъра, като могат да рисуват, да пишат текстове, имат свой електронен адрес и могат да пишат и изпращат писма. Те свободно влизат в интернет и с голяма радост откриват вълшебствата на виртуалния свят. Надеждите са до края на обучението всеки един от тях да придобие начална компютърна грамотност. Библиотека „Йордан Радичков” при наличие на желаещи, в началото на идващата година ще продължи с провеждане на тази обучителна програма. Обучението и работата с компютри е напълно безплатно.

Електронното включване за библиотеките даде огромни възможности за обхващане на дейности с най-неактивното население и свободен и неограничен достъп до информация. Първата дейност на библиотека „Йордан Радичков” при НЧ „Иван Вазов 1872” гр. Берковица след откриването на компютърна зала бе: Обявяване на едномесечен курс за обучение на желаещи граждани в начална компютърна грамотност. Курсът е бил безплатен за всички, като с предимство са записвани социално слаби, инвалиди, диабетно болни, пенсионери и малцинствени групи.  В контакта с хората голяма активност са имали пенсионерските клубове, клубове на инвалиди и младежите от червения кръст с ръководител Валентина Брънкина. Интересът на хората е определил и основната насока в работата. От съществено значение е, че подходът за библиотеката е пригоден за достъп на хора с увреждания, и е изграден асансьор за придвижване на болни и инвалидни колички до заемните на библиотеката.

 

Вашият коментар