Електронни услуги, Община Берковица

Електронни услуги на Община Берковица

ПОРТАЛ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ

Електронни услуги, предоставени от ДАЕУ, чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронна услуга

Електронна услуга във връзка с Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г., предоставена от ЦИК:

Регистрация за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

Електронни услуги във връзка с Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г., предоставени от ДАЕУ:

1. 910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

2. 910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 14 ноември 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

3. 910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

4. 910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)

5. 910006 Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114, ал. 3 ИК

6. 910008 Подаване на Заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)

За пълноценно използване на електронните услуги, предлагани от общинска администрация Берковица, е необходимо да притежавате ПИК код от НОИ (изваждането е безплатно) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги

Заявяват се услуги, които са включени в единния модел на Държавната агенция за електронно управление. Предлаганите услуги са в общо централизирано заявление, което се подава чрез портала eGov.bg

 logo1

Административен регистър

Съдържа информация за всички услуги, които се предоставят от общинска администрация Берковица и дава възможност за изтегляне на бланките и заявленията към тях. В последствие могат да бъдат връчени чрез Системата за сигурно електронно връчване

 logo-gerb

Система за сигурно електронно връчване

Чрез Системата за сигурно електронно връчване може да връчите или получите документ от общинска администрация Берковица. Изисква се ПИК код от НАП или от НОИ, или Квалифициран електронен подпис

 key-icon

Портал за отворени данни

Порталът за отворени данни съдържа информация за всички публични регистри на общините

 OpenData

или заредете следния адрес: https://auslugi.com/public/index.php?/Unit/berkovitsa/

Вашият коментар