Актуални Новини

ЕСЕНЕН БАЗАР НА ВКУСОТИИ И АРОМАТИ В ПЪРВО ОУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“

БЕсенен базар на вкусотии и аромати се проведе във фоайето на Първо основно училище „Никола Вапцаров“ – Берковица. Той е продължение на дейностите по трансграничния проект „Разработване на общ подход към образованието в предприемачеството в училище“ – code16.5.2.033, e-MS ROBG 152, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по програма Interreg V-A Румъния-България и се организира в рамките на две седмици.

Кулинарни шедьоври, неустоими печива и изкушаващи ястия бяха приготвяни и предлагани на базара от учениците на Първо училище. ГОсвен че трябваше да демонстрират своите кулинарни умения, те имаха задачата да направят ценообразуване на приготвените ястия, да създадат успешен маркетинг, да осчетоводят прихода и да дадат отчет за свършеното. Бе изготвен график, според който всеки клас имаше възможност да развихри своите творчески възможности и представи своите продукти. В графика се включиха и служителите на училището. Събраните средства (2 311,65 – Две хиляди триста и единадесет лева и шестдесет и пет стотинки) ще бъдат използвани за закупуването на батут и басейн с топки (на стойност около 6 хиляди лева) за дейностите Лпо организиран отдих и спорт в училището.

Счетоводителят на училището, Калинка Ценова, отчете постъпилите в касата средства:

  1. клас – 270,00 лв.
  2. клас – 206,00 лв.

Р3.А клас – 315,00 лв.

3.Б клас – 330,30 лв.

  1. клас – 250,00 лв.

5.А клас – 199,00 лв.

т5.Б клас – 152,10 лв.

  1. клас – 160,55 лв.
  2. клас– 219,00 лв.

Служители – 209,70 лв.

Ръководството на Първо основно училище благодари на всички родители, които помогнаха за осъществяването на този базар.

Продължаващите дейностите по проект „Разработване на общ подход към образованието в предприемачеството в училище“ ще следват и в дните преди Коледа, когато ще се проведе Коледен базар на картички и сувенири за празника.