Актуални Новини

ЕСЕНЕН ПРАЗНИК

С оригинална изложба от природни материали и впечатляващ спектакъл група “Гъбка” от ЦДГ “Пролетна дъга” изпрати есента. С песни, драматизация и танци децата представиха цялата палитра на есенното плодородие. Родителите се запознаха с работата в групата за формиране на умения и навици за опазване на околната среда и възпитаване на естетическо отношение към нея. Танца на есенните листа и гъбки бе възнаграден с бурни аплодисменти.