Актуални Новини

ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА ЛЕСОПАРК КАЛЕТО

Изпълнени са част от заложените дейности от програмата за подобряване състоянието на Лесопарк Калето – обособени са 3 къта за отдих, на които са монтирани 6 пейки и 3 кошчета. На ул. Берковска река са поставени 2 броя указателни табели, тип туристически.1

Съвместно с Общинско мероприятие Комунални дейности – гр. Берковица са изработени и поставени още  5 броя  дървени табели, указващи посоката към Калето.

Подменени са изпочупените дъски от масата и пейките на беседката на Калето.22222

Община Берковица продължава работата по реализацията на останалите задачи от програмата за подобряване състоянието на Лесопарк Калето.