АКТУАЛНО

ЖИВЕЕЩИТЕ В БЛОКОВЕ 13, 14 И 14А В Ж.К ИЗГРЕВ СА ГОРДИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА И ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА СГРАДА

IMG-1264a11d91b3a789a87b37ce99b7eb24-VНа 17 април се проведе още една церемония по официалното откриване на обект „Многофамилна жилищна сграда, намираща се в гр. Берковица,  ж.к. „Изгрев“, бл. Победа 13, бл. 14, бл. 14А“, реализиран в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в град Берковица” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0184-C02, сключен между Община Берковица и МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в IMG-1a5034a1d914f04eff0f1499cd237062-Vпериферните райони“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Официални гости днес на събитието бяха зам.-кметът Радослав Найденов, представители на фирмата изпълнител „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, представители на сдружението на собствениците и екипът по управление на проекта. В приветствието си към присъстващите зам.-кметът Радослав Найденов благодари на сдружението на собствениците за адекватните и бързи действия при подаването на документи за реализиране на проекта, за разбирането им и доверието, което са гласували на общината. Той благодари и на фирмата изпълнител на проекта „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, благодарение на която проектът приключи успешно.  Специални благодарности г-н Найденов изказа и на екипа по проекта с ръководител инж. Мая Горанова.

От името на Сдружението на собствениците „Изгрев 14 – гр. Берковица“ председателят г-жа Филонка Горанова връчи благодарствени писма до кмета на общината инж. Милчо Доцов, до управителя на фирма „Алфасистинженеринг“ ООД  и до екипа на управление на проекта. В тях се казва, че „резултатите се реализират благодарение на професионализма и отговорността на всички институции, ангажирани в спечеления от Община Берковица проект.“ Бенефициент по проекта е Община Берковица.

Общата стойност на проекта е 3 040 531.46 лв., финансирани със средства от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които европейското финансиране е в размер на 2 584 451.74  лева, а национално съфинансиране възлиза на 456 079.72 лв. Продължителността на проекта е 30 месеца и приключва на 08.05.2019 г.

Община Берковица изпълнява проекта като доверител на Сдружението на собствениците „Изгрев 14 – гр. Берковица“, съгласно подписан договор между страните.

Многофамилната жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к Изгрев бл. 13, 14 и 14А е обновена по проект, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, където Община Берковица е конкретен бенефициент.

Сградата представлява свързано застрояване от 3 блока – бл. Победа 13, бл. 14, бл. 14А. Блок Победа 13 е с 4 жилищни етажа, 2 апартамента на етаж, общо 8 апартамента. Приземен етаж – гаражи и последен етаж – сушилни. В сутерена са разположени мазета и общи помещения. Блок 14 е с 4 жилищни етажа, 2 апартамента на етаж, общо 8 апартамента. Приземен етаж – гаражи и последен етаж – сушилни. В сутерена са разположени мазета и общи помещения. Блок 14А е с 5 жилищни етажа, 2 апартамента на етаж, общо 10 апартамента. Приземен етаж – гаражи и последен етаж – сушилни. В блок 14А има асансьор.

Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и в град Берковица като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.

По проекта са изпълнени следните дейности:

         Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни дейности) по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в жилищната сграда с изпълнител ДЗЗД „ДОМИНУС ИНЖЕНЕРИНГ“, който включваше следните строително – монтажни работи:

  • Извършена изолация на покрив.
  • Извършена топлинна изолация на външните стени и подмяна на неподменената дограма.
  • Проектирано и изпълнено ново енергоефективно изкуствено осветление за общите части.
  • Изградена достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Стойността на договора с фирма ДЗЗД „ДОМИНУС ИНЖЕНЕРИНГ“ за възлагане на дейностите по инженеринг е в размер на 633 645.16 лв. без ДДС.

         Изпълнение на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект – с изпълнител ДЗЗД ЕКИП 21.

         Дейности по организация и управление на проекта

         Осъществяване на дейности по публичност и информираност с изпълнител «ДИГИТАЛЕ» ЕООД

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА за сграда на гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. Победа 13, бл. 14, бл. 14А са:

         Достигане на енергопотребление „В“ ;

         Намаляване на разходите за енергия на живущите в сградата, обект на интервенция – 26 самостоятелни жилищни обекта (26 домакинства);

         По-високо ниво на енергийната ефективност на сградата, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в гр. Берковица

         Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.

         Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в Берковица, в съответствие с критериите за устойчиво развитие

         Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата

С реализираните енергоспестяващите мерки, проектът постига спестовен ефект от 736 655 КWh/у – намалено количество на енергия и редуциране на парниковите емисии с 87,67 т/годишно.

В края на официалната част на събитието тържествено бе прерязана лентата на обновената сграда.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

На вниманието наБисерка Стоянова, гр. София ж.к. ,,Надежда“ 3, ул. “Теодор Теодоров”, бл. 12, ет. 6, ап. 21Виктор Спасов, гр.

ВИЖТЕ ОЩЕ »
3 март в Берковица - 18 метров трибагреник
Актуални Новини

ЧЕСТИТ 3 МАРТ, БЕРКОВИЦА!

Честит 3 март, Берковица! България над всичко!С шествие с 18-метров трибагреник, носен от 26 ученици от 3. ОУ “Иван Вазов”,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (22) ЛПГ (7) МИГ Берковица и Годеч (7) Образование (41) Община Берковица (337) Общинска администрация-Берковица (28) Общински съвет-Берковица (23) Обява (12) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (15) ваканция&спа експо (7) детска градина (6) детски градини (7) дневен ред (8) заповед (10) заповеди на кмета (23) кмет берковица (8) кмет община берковица (8) конкурс (9) културни забележителности (17) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (7) обявление (63) основни училища (8) отдел строителство (18) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (6) програми (6) проект (10) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (8) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (8) съобщение (9) туризъм (32) услуги (13) училища в Община Берковица (7)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-70-00-544 (2) от 24.03.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-3735 (6) от 24.03.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА На основание Заповед на кмета на Община Берковица РД№15- 179/22.03.2023 г. и чл. 91, ал. 1 и

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Социални услуги
Актуални Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 22.03.2023 година в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе обществено обсъждане на Предложение за планиране на

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.