Актуални Новини, Новини

Забранява се продажбата на животни и птици на общинските пазари, както и на импровизираните „пазари” за животни

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и писмо от ОДБХ – Монтана с вх. № ГЗОС-24-00-112/24.02.2017 год., се забранява продажбата на животни и птици на общинските пазари, както и на импровизираните „пазари” за животни, които се организират в определен ден от седмицата на територията на община Берковица. В същото време се забранява на длъжностни лица и служители на Общинска администрация – Берковица да издават квитанция за платена такса на търговци, които предлагат животни.

В настоящия момент Европа, Близкия Изток, Балканите и България се намират в много сложна обстановка по отношение на заразните болести по животните. Имам предвид, Африканската чума по свинете, Инфлуенца по птиците (птичи грип), Заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни, Син език по дребните преживни животни и някои други болести с по-малко значение.
Контрол по изпълнението се възлага на Зам. – Кмета на Община Берковица Радослав Найденов – председател на епизоотичната комисия към община Берковица, на Директор дирекция „ИРЗГЕОП“ при ОбА – Берковица Мирослав Тонов – секретар на епизоотичната комисия към община Берковица, Милена Иванова – инспектор „ОС“ при ОбА- Берковица и служители на РУ – Берковица към ОД на МВР – Монтана, както и на кметовете и кметските наместници по населени места.