Актуални Новини, Новини

ЗАБРАНЯВА СЕ ЧУПЕНЕТО НА КЛОНИ И БРАНЕТО НА ЦВЯТ ОТ ЛИПИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА БЕЗ ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ И ЗАПЛАТЕНА ТАКСА

Забрана - Липа

Със Заповед № РД-15-401/29.06.2021 година и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, чл. 42, ал. 1, т.3, чл. 46 и чл. 62 от Закона за лечебните растения и във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 5 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица се забранява чупенето на клони и брането на цвят от липи, растящи върху общинска или държавна собственост в град Берковица и населените места на общината.

Забранява се чупенето на клони и брането на цвят от липи, растящи върху общинска или държавна собственост в град Берковица и населените места от община Берковица. Забранява се събирането и използването на липов и цветен прашец от прилежащите площи – тротоари, улици и други на липова дървесна растителност на територията на град Берковица и населените места от общината. При бране на липов цвят за собствени нужди да не се чупят и отсичат клони на дървета, намиращи се в населените места на територията на община Берковица. Брането на липов цвят от земи и гори, собственост на Община Берковица, се извършва само след издадено разрешение и заплатена такса.

При нарушение на настоящата Заповед нарушителите да бъдат санкционирани съгласно чл. 35, ал. 1 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица.

Заповед РД-15-401