Актуални Новини, Новини

ЗАБРАНЯВА СЕ ЧУПЕНЕТО НА КЛОНИ И БРАНЕТО НА ЦВЯТ ОТ ЛИПИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА БЕЗ ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ И ЗАПЛАТЕНА ТАКСА

Лого Община Берковица

Със Заповед № РД-15-440/23.06.2023 г. на кмета на Община Берковица и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 9, чл. 42, ал. 1, т.3, чл. 46 и чл. 62 от Закона за лечебните растения и чл. 23, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал. 2, т. 5 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица

СЕ ЗАБРАНЯВА:

  1. Чупенето на клони и брането на цвят от липи, растящи върху общинска или държавна собственост в град Берковица и населените места от община Берковица.
  2. Събирането и използването на липов и цветен прашец от прилежащите площи – тротоари, улици и други на липова дървесна растителност на територията на град Берковица и населените места от общината.
  3. При бране на липов цвят за собствени нужди да не се чупят и отсичат клони на дървета, намиращи се в населените места на територията на Община Берковица.
  4. Брането на липов цвят от земи и гори, собственост на Община Берковица се извършва само след издадено разрешение и заплатена такса.
  5. При нарушение на настоящата Заповед, нарушителите да бъдат санкционирани, съгласно чл. 35, ал. 1 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица.