Актуални Новини

ЗАВЪРШИХА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО САНИРАНЕТО НА БЛ. 13, 14 И 14А В Ж.К „ИЗГРЕВ“

WP_20181107_07_38_34_ProЕнергийното обновление на сгради се извършва по ОП „Региони в растеж“. Завършиха и строително-ремонтните дейности на бл. 13, 14 и 14А в ж.к „Изгрев“ в Берковица. Те са санирани по проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-С01 и № РД-02-37-247/08.11.2016 год. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Фирмата изпълнител на проектирането, авторския надзор и строително-ремонтните дейности е ДЗЗД „Доминус Инженеринг“, гр. Монтана, а общата стойност на проекта е 760 374,10 лв. с ДДС.

Саниранатамногофамилна жилищна сграда е с подменена дограма, външна топлоизолация, ремонтирани покриви, достъпна среда, приветлив външен вид и изцяло нова визия.

След изпълнение на пакета от енергийно ефективни мерки са постигнати следните резултати – повишаване на енергийната ефективност на сградите и подобряване на енергийния комфорт на живущите в тях, както намаляване емисиите на  СО2. В Берковица към настоящия момент в процес на изпълнение са още 8 жилищни и обществени сгради по ОП „Региони в растеж“ и по Националната програма за енергийна ефективност. На 7 са приключили ремонтните дейности. Общата стойност на двата проекта за жилищата и за обществените сгради надхвърля 6 милиона и 300 хиляди лева.