Актуални Новини

ЗАВЪРШИХА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО САНИРАНЕТО НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛ. „НИКОЛАЕВСКА“ 31 И УЛ. „ДОБРУДЖА“ 7

Енергийното обновление на сгради се извършва по ОП „Региони в растеж“. Завършиха и строително-ремонтните дейности на УЛ. „Николаевска“ 31 и ул. „Добруджа“ 7 в Берковица. Те са санирани по проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-С01 и № РД-02-37-247/08.11.2016 год. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Фирмите изпълнителки на строително-ремонтните дейности са „Строителство и саниране – инженеринг-консулт“ ЕООД, гр. София и „Стройкоинвестконсулт 2013“ ЕООД, гр. София, а стойността на проектите е 43 266, 23 лв. с ДДС за жилищната сграда на ул. „Николаевска“ 31 и 68 694,25 лв. с ДДС за жилищната сграда на ул. „Добруджа“ 7.

Санираните жилищни сгради са с подменена дограма, външна топлоизолация, ремонтирани покриви, приветлив външен вид и изцяло нова визия.