Актуални Новини, Новини

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА САМО В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Със заповед на кмета на Община Берковица  № РД-15-091/04.02.2021 година задължително предучилищно образование на територията на община Берковица ще се осъществява само в детските градини. Заповедта влиза в сила от началото на учебната 2021/2022 година. Децата, които подлежат на задължително предучилищно образование (на 4, 5 и 6 години) ще се обучават  в детските заведения в община Берковица.

На редовното заседание на 29.01.2021 година на Общински съвет – Берковица бе прието при заплащане на начислен храноден да се добавят и четиригодишните деца. Припомняме, че от 01.12.2020 година предучилищната подготовка, освен за 5-годишните и 6-годишните деца, е задължително и за 4-годишните. Промяната е въведена с решение № 473 от Протокол №23/27.11.2020 година на Общински съвет – Берковица.

Заповед РД-15-091