Актуални Новини

ЗАИ АД – НАШИЯТ ПЛАН ЗАПОЧВА С НАШАТА МИСИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Заводът за абразивни инструменти ЗАИ АД гр. Берковица е основан през 1962 г. Заводът произвежда основно високоскоростни армирани абразивни инструменти за рязане и шлифоване на метални и неметални материали, абразивни инструменти с керамична и магнезиална свръзка. Качеството на произвежданите абразивни дискове отговаря на изискванията на ISO 9001 – 2008 според определените чрез тях технически параметри.

Инструментите, произвеждани от завода за абразивни инструменти, отговарят на нуждите на местния и международния пазар. Голяма част от абразивните инструменти са за износ в Германия, Швейцария, Чехия, Полша, Румъния, Турция, Гърция и др. От 1997 г. Заводът за абразивни инструменти ЗАИ АД гр. Берковица е акционерно дружество със 100% частно участие. Основният пакет от компанията е собственост на „Индустриален капитал – холдинг” АД.

Компанията е лидер на българския пазар за абразивни инструменти и 65 % от продукцията и се експортира в страни от ЕС и други. През последните години ЗАИ АД инвестира значителни средства в иновационни технологии, с което увеличава производствения си капацитет. През 2014 година са направени инвестиции в размер на 200 000 евро за закупуване на нови машини и съоръжения. Тази година се планират още 2 млн. евро за оборудване , реконструкция и модернизиране на сградния фонд на завода. ЗАИ АД значително си е увеличил поръчките от чужбина, отваряйки си нови пазари, а това създава и острата необходимост от персонал. В завода се работи на две смени със 120 човека персонал. Ръководството набира персонал за трета смяна за непрекъснат производствен процес – формовчици и шлосери. Средната работна заплата на персонала е 524.00 лева, 60 лева ваучери за храна, пълно социално и здравно осигуряване и ползване на 20-дневен платен годишен отпуск. Заводът разполага с помещения, които могат да бъдат отдавани под наем с цел – производство. По тази причина търсят по нататъшно развитие и бизнес връзки с нови клиенти.

Професионалният опит натрупан през годините, коректността към клиентите, предлагането на висококачествени продукти, добре развитата търговска мрежа, позволява на ЗАИ АД да запази лидерската си позиция в бранша и все повече лица да намерят своята реализация в завода.

„Не е задължително да са специалисти, не държим на предишен опит и образователен ценз, ще помогнем и ще научим хората. Единственото, което търсим, е желание за работа”, споделят от ръководството.

Ние предлагаме:

  • добро възнаграждение, съобразено с постигнатите резултати;
  • сплотен колектив;
  • възможности за професионално развитие. „