Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА ПЪРВО ОУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“

Pokana za konferentsiyaПРОГРАМА НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

По проект „Разработване на общ подход към образованието в предприемачеството в училище“ –  code16.5.2.033, e-MS ROBG 152 ,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по програма Interreg V-A Румъния-България

Берковица, 30.11 – 02.12.2018 г.

30.11.2018 г.

14.00 – 14.30   Откриване на финалната конференция

14.30 – 15.30  Представяне на резултатите от дейностите по проекта, информиране на участниците и местната общност и популяризиране на постигнатите резултати от изпълнението им: постигнати цели, добри практики, заключения за бъдещи проекти, ролята на партньорите :

– от водещата организация Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, Берковица, България;

– от училище Zacharia Stanku, Rosiori de Vede, Румъния;

– от партньор РУО Монтана, България.

15.30 – 16.00   Кафе пауза

16.00 -17.30   Обсъждане на учебната програма за обучение по предприемачество, учебното помагало, виртуалното ръководство, уеб портала,  методики за преподаване и добри практики

01.12.2018 г.

09.00 – 11.00    Демонстрация на добри практики в предприемаческото образование  от учители на партньорските училища от България и Румъния

11.00 – 11.30    Кафе пауза

11.30 – 13.00    Обратна връзка от организирането и провеждането на заключителната конференция

13.00 – 14.00    Обяд

14.00 – 15.00    Закриване на конференцията