Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

120px-European_flag,_upside_down.svgНа 15 октомври 2015 г. в Берковица се проведе заключителна пресконференция в рамките на 723проект “Укрепване на териториалното сближаване в трансграничния регион чрез развитие на социалната инфраструктура в областта на спорта” IMG_3293финансиран съгласно Договор за субсидия РД-02-29-214 / 22.07.2014 по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмент за предприсъединителна помощ България – Сърбия 2007-2013 г. Водещ партньор е Община Берковица, а проектен партньор е Община Палилула, Сърбия.

IMG_3283Екипът по управление на проекта от българска и сръбска страна представи извършените дейности и постигнатите резултати от изпълнението му. В градския стадион в Берковица са вложени 1,6 млн. лева от Програмата за трансгранично сътрудничество. По проекта е направена реконструкция на стадиона, основен ремонт на двете сгради-саниране, покрив и настилка, рехабилитация на трибуната за зрители на голямото игрище, писта за бягане с каучуково покритие, ремонт на ролбан, засипване на стария басейн и направа на тенис-корт и игрище за мини футбол и комбинирано игрище за волейбол и баскетбол.Фирмата изпълнител на строително-ремонтните дейности е „Консорциум за инженеринг, проектиране и изграждане“ ДЗЗД. Общият бюджет на проекта е в размер на 775 338 евро. Продължителността на изпълнението му е 12 месеца. В Община Палилула, Сърбия миналата седмица бе открита спортна зона по проекта. Вр. изп. Дл. Кмет на Община Берковица Гергана Антонова подчерта, че днес назначената Държавна приемателна комисия е одобрила ремонта на стадиона без забележки и предстои издаване на разрешение за ползване. Г-жа Антонова изрази надежда за бъдещи трансгранични проекти между двете общини. Основната цел на проекта е насочена към подобряване на физическата среда като предпоставка за устойчиво социално-икономическо развитие и качеството на живот в трансграничния регион чрез развитие на социалната инфраструктура в областта на спорта в двете общини.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата зa трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Берковица и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.