Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ЩЕ УСПЕЕМ ЗАЕДНО“ В ДГ „ПРОЛЕТНА ДЪГА“

DSC08492Със заключителна пресконференция приключиха дейностите по проект „Ще успеем заедно“  към  ЦОИДУЕМ  на ДГ „Пролетна дъга“. Проектът имаше за цел създаване на комплексна среда от подкрепящи мерки за улесняване на образователното и социално интегриране на децата от ромски произход и техните семейства, осигуряване на качествено и ефективно интегрирано  обучение и изравняване стартовите позиции на всички деца при постъпването им в І клас.

В детската градина бе изградена подкрепяща среда с център детето, като бяха осигурени учебни помагала, детски книжки и материали, с DSC08127които бе подпомогнат учебно-възпитателния процес. Закупен бе и лаптоп за нуждите на интерактивното обучение. Чрез транспортна услуга по проекта се даде възможност на деца от ромския квартал Раковица да посещават ДГ „Пролетна дъга“  и да се обучават и контактуват с деца от други етноси, което спомага за изчистване на проблема с образователната им интеграция. Участието им в центрове по интереси доведе до преодоляване изоставането в овладяването на българския език и изравняване на стартовите им позиции при постъпване в І клас.

DSC00015По проект „Ще успеем заедно“ бе изработен уебсайт на детската градина с адрес www.dg-proletnadaga.com.Там може да намерите полезна информация , актуални новини и възможност за контакти.

В дългосрочен план родителите  повишиха интереса и мотивацията си за редовно посещаване на детска градина от децата им с цел получаване на качествено образование.