Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ЕФЕКТИВНА И ПЪЛНОЦЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД ЧРЕЗ ИНОВАТИВНО МОТИВИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ”

konf1На 13.06.2013 г. от 13:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация  гр. Берковица се състоя заключителна пресконференция по повод приключване на дейностите по проект „Ефективна и пълноценна образователна интеграция на децата от ромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите им”, с бенефициент – Община Берковица и Партньор – Обществен съвет по образованието, гр. Берковица.

konf2 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на етническите малцинства към Министерството на образованието, младежта и науката. Основната цел на проекта е създаване на комплексна среда от подкрепящи мерки за улесняване на образователното и социално интегриране на децата от ромски произход и техните семейства. Стойността на проекта е 17 942 лв , срок за изпълнение: 10 месеца – до 30.06.2013 г.

Сред официалните гости на пресконференцията беше Радослав Найденов, зам. Кмет на Община Берковица. Ръководителят на проекта, инж. Златина Петрова (ст. специалист „ЕФПП”) представи своя екип за управление, включващ координатор – Паулина Харалампиева (мл. експерт „ЕФПП”), счетоводител – Ася Илиева (ст. счетоводител), както и избраният медиатор по проекта – Дафина Стефанова. Присъстващите бяха запознати с реализираните дейности и постигнатите цели и резултати от реализирането на проекта.