АКТУАЛНО

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ЛогаМаяГНа 16 май 2019 г. от 11:00 ч. в гр. Берковица на адрес: пл. „Йордан Радичков“ №1 зала „Камбанка“ се проведе пресконференция за приключване изпълнението на проект № BG16RFOP001-2.001-0073 Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ №4“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0073-С03 и № РД-02-37-75/14.09.2016 год. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG 16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“ се финансират със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Бенефициент на проекта е Община Берковица с партньор по проекта Висш съдебен съвет. Официални гости на събитието бяха Биляна Тодорова – Зам.-кмет на община Берковица, инж. Димитър Шиклев – Директор на дирекция „Управление на собствеността“ при Висш съдебен съвет, Мая Димитрова и Горан Беремлийски от Областен Информационен център Монтана, както и представители на изпълнителите – „Интерход“ ЕООД и ДЗЗД „ЕКО ЕФЕКТ-21“. На пресконференцията присъстваха представители на медии, общинска администрация Берковица, граждани и екипът за управление на проекта.

Ръководителят на проекта – Ася Велиславова – Зам.-кмет на Община Берковица запозна присъстващите с целите на проекта, с изпълнените дейности, както и с постигнатите резултати от изпълнението му.

Главната цел на проекта е внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в административната сграда за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за служители и гражданите на Община Берковица.

С реализацията на проекта са внедрени следните енергоспестяващи мерки: топлинно изолиране на външни сети, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрив, подмяна на отоплителна инсталация и подмяна на осветлението, чрез които сградата постига енергиен клас на енергопотребление „В“. Проектирана и изградена е достъпна среда в съответствие с Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. Монтирана и въведена в експлоатация е 1 брой асансьорна уредба с производител „ORONA“-Испания, производствен № XBG 78171 UN.  Изпълнени са всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване на сградата, както и съпътстващите строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването.

Общата стойност на проекта е 1 001 165.36 лева, финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 850 990.56 лева и национално финансиране – сума в размер на150 174.80 лева. Продължителността на проекта е 25 месеца.

Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проекта.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ №4“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

BG16RFOP001-2.001-0073„Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ №4“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (12) ЛПГ (7) Образование (35) Община Берковица (260) Общинска администрация-Берковица (23) Общински съвет-Берковица (18) Обява (7) Природни забележителности (20) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (10) берковската духова музика (5) детска градина (6) детски градини (6) дневен ред (5) докладна (4) екологична оценка (4) енергийна ефективност (5) заповед (7) заповеди на кмета (23) информационна среща (4) кмет берковица (6) кмет община берковица (5) конкурс (8) културни забележителности (16) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (4) обявление (47) основни училища (5) отдел строителство (4) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (4) програми (6) проект (9) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (6) счетоводна политика (5) съветници (8) съобщение (7) транспорт (4) туризъм (31) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Отчет на кмета
Актуални Новини

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2022 ГОДИНА

Уважаеми г-н председател,Уважаеми общински съветници,Уважаеми съграждани, Преди четири години приех предизвикателството да бъда кмет на Община Берковица, водена от убеждението,

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.