Актуални Новини

Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с. Боровци

Днес се проведе среща за обсъждане на проекта „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с. Боровци“.

Домакин на срещата Община Берковица в лицето на кмета инж. Милчо Доцов, инж. Анелия Димитрова – Директор дирекция „ИСТСУИП“ и гости Диана Панова и Сийка Калиманова, представители на Министерство на околната среда и водите; Милко Михайлов и Мария Велчева от проектантската фирма „Нипроруда“ ООД – гр. Пловдив; Мариела Живкова представител на регионалното депо за отпадъци – гр. Монтана; Стоян Цонев и Васил Събев, представители на фирмата изпълнител на проекта ДЗЗД „Екострой“; Нина Петкова – зам.-областен управител на Областна администрация Монтана;

На срещата се обсъди и се взе решение на 30.10.2017г официално да започне изпълнението на проекта „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с. Боровци, м. „Бързия“, община Берковица, обл. Монтана. Общата площ замърсена от отпадъци е 19 363 кв.м.  Рекултивацията ще се извърши в 2 етапа – техническа рекултивация със срок на изпълнение 5 месеца, включваща почистване на всички отпадъци на сметището и биологична рекултивация със срок на изпълнение 2 месеца., включваща залесяване.

Стойността на проекта е 486 135 лв.