Актуални Новини

Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с. Боровци, м. „Бързия“

Община Берковица започва изпълнението на проекта „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с. Боровци, м. „Бързия“. Целта на проекта е почистване на повърхността на сметището от растителността и наличните отпадъци до достигане на естествения терен. Отпадъците ще се депонират до регионалното депо гр. Монтана.  Възложител е Министерството на околната среда и водите. Изпълнител е ДЗЗД „Екострой“ със седалище гр. Враца. Срокът за изпълнение е 9 месеца.

След рекултивацията ще се затреви с подходящите тревни смески и ще се засадят фиданки.