ОИК

Заместник кмет

АТАНАС  КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ –  Заместник кмет

 

Адрес: гр. Берковица – 3500
Пл. „Йордан Радичков“ 4
Общинска администрация – Берковица стая 203
Тел: 0953/ 88 420 и 89 123, e-mail: georgiev.a@berkovitsa.com
Дата на раждане: 01.02.1975 г.
Семеен с две деца.

Образование:
1995-2000 г. – Магистър Финанси и кредит, УНСС гр. София;
1992 г. – Средно образование в ПГ „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица.

Професионална дейност:
2012- 2019 г. – Старши експерт Банкиране малък бизнес, „Юробанк АД“ – Монтана;
2007-2012 г. – Кредитен контрольор на Корпоративни клиенти, Супервайзор-„Райфайзенбанк“ ЕАД- Берковица и София;
2003-2007 г. – Мениджър обслужване на клиенти-„УниКредит Булбанк“ – Берковица;
2002-2003 г. – Подуправител и технически секретар- „КИНАЗО-Кирил Георгиев“, гр. Берковица

Приемен ден: сряда от 13:30 до 16:00 часа

One thought on “Заместник кмет

Comments are closed.