Актуални Новини, Новини

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ГИНКА МАШОВА ПОСЕТИ БЕРКОВИЦА

Среща заместник-министър МТСП

На 26.07.2023 година, Гинка Машова – Станчева – Заместник-министър на МТСП посети отново Берковица, която беше един от най-засегнатите от наводненията през юни населени места, за да провери как те се възстановяват от кризата и да информира представителите на местните институции каква допълнителна подкрепа могат да получат от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и неговите структури. На срещата присъстваха Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, Деян Еленков – Председател на ОбС – Берковица, Ивайло Антонов – Областен управител на област Монтана, Биляна Стаменова – Секретар на Община Берковица, Атанас Алексов – Кмет на с. Бързия, община Берковица, Ваня Митрова – Кметски наместник на с. Слатина, община Берковица, Лина Маринова – Директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Берковица, Ваньо Андреев – Директор Дирекция „Социално подпомагане“ – Берковица, Представители на ЦОП – Берковица и ЦОП – кв. “Раковица“, Надежда Йорданова – Директор на Дом за стари хора – Берковица, Цветко Русинов – Директор ЦНСПЛУИ, Михаела Маринова – Директор ЦНСТПЛУИ, служители на Общинска администрация отдел „Социални услуги”. Заместник-министър Машова информира за облекчените условия за отпускане на еднократната помощ за закупуване на оборудване или обзавеждане от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ), която е до 2500 лв. „Тя вече ще се отпуска без подоходен критерий за обитаваните от пострадалите семейства жилища, независимо дали те притежават друг имот, тъй като се оказа, че това е най-честата причина за отказ от подпомагане досега. Задължително е обаче домакинството да е получило право на еднократна помощ за инцидентно възникнали нужди съгласно чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), която е до 1512 лв., както и от идентична помощ от общината, ако има такава. Общините могат да се възползват да заявят в бюрата по труда работни места за наемане на хора за аварийни дейности“, припомни Машова. Ваньо Андреев уточни, че към момента за двете общини, тъй като дирекцията обхваща общините Берковица и Вършец са изплатени 18 отпуснати помощи, обходени са 160 адреса по подадени сигнали от комисията от Дирекцията и Общината. Ръководители на социални услуги, които се включиха в срещата, поискаха гаранции, че в процеса на деинституализация при реновирането и закриването на социални услуги хората, настанени в тях, няма да останат без настаняване. „Нито един човек няма да остане на улицата, а ще се търси по-добра и по-качествена грижа по отношение на инфраструктурата, условията и услугите в домовете за възрастните хора“, категорична беше Гинка Машова. В рамките на срещата присъстващите споделиха мнения, предложения и препоръки от практиката и се обединиха около мнението, че общините и териториалните структури на МТСП работят много координирано и в тясно сътрудничество.