Актуални Новини

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРЪТ НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА СВЕТЛАНА ДЯНКОВА ПОСЕТИ ДНЕС БЕРКОВИЦА ПО ПОКАНА НА КМЕТА НА ГРАДА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

Откриване на ремонтираното по „Красива България” отделение за лежащо болни в Дома за стари хора в Берковица направи днес- 16 декември, зам. министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова. Заедно с кмета Димитранка Каменова министър Дянкова символично преряза лентата на отделението в Дома за стари хора. През последните три години в дома са вложени над 600 000 лева. В социалното заведение са настанени 150 възрастни хора, от които  50 % лежащо болни. Сред официалните гости на събитието бяха и Директорът на Красива България Валерия Ботева, народните представители Златко Тодоров, Петър Якимов и Тотю Младенов, зам. областният управител Владимир Теофилов и директори на социални заведения.

Ремонтът на отделението, представляващ обект „Текущ вътрешен ремонт на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – блок „Б/втори и трети/ жилищни етажи” е реализиран по Проект „Красива България”, мярка 02-02 „Подобряване на социалната инфраструктура” , мярка „Спешно подпомагане на социалните домове”, и е финансиран от Министерството на труда и социалната политика.През 2011 г. по време на реализацията на първи етап от проект „Красива България”, успешно бе ремонтиран етаж 3 на отделението за лежащо болни на Дома за стари хора в Берковица.   През 2012 г. Община Берковица, продължи започнатото и реализира проект за обект: „Текущ вътрешен ремонт на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – блок „В/първи и втори/ жилищни етажи”. Стойността на проекта бе 219 228 лева. Тази година са отремонтирани втори и трети етаж на блок „Б“. Стойността на проекта е 271 393, 97 лева с ДДС. Фирмата изпълнител на ремонтните дейности е „ДАРТС ИНЖИНЕРИНГ“ ЕООД гр. София. По проекта баните и коридорите на домуващите бяха ремонтирани по всички европейски стандарти, както и се намалиха разходите на енергия за отопление на сградата. Чрез реализирането на проекта значително се повиши и качеството на грижата за възрастните хора в дома.