Актуални Новини

ЗАПАЗВА СЕ ЦЕНАТА НА ВОДАТА ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЕРКОВИЦА

На свое заседание, проведено на 14 февруари 2014 г.,  Общински съвет-Берковица взе решение да запази цената на водата за потребление, предоставяна от „ВиК-Берковица“ ЕООД на настоящата стойност от предходната 2013 година. Местният парламент прие и годишния отчет за работата на общинското дружество. Кметът на общината Димитранка Каменова и управителят на дружеството ще подготвят спешни мерки за подобряване събираемостта в кв. Раковица. Те ще бъдат представени на извънредна сесия, на която ще бъдат поканени и представители на Обществения съвет на ромския квартал. С решение 931/17.02.2014 г. Общински съвет Берковица утвърди Ивайло Борисов Спасов за Управител на общинско дружество „Обредни дейности“ ЕООД гр. Берковица и упълномощи кмета да сключи договор за управление.