Актуални Новини, Новини

ЗАПОВЕД ЗА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ СРЕЩУ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г.на Министърът на здравеопазването за временни противоепидемични мерки считано от 07.09.2021 г. до 31.10.2021 г.