Актуални Новини, Новини

ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА НА ОБОСОБЯВАНЕ НА ИМПРОВИЗИРАНИ ПАЗАРИ

Лого община Берковица

ЗАПОВЕД РД 15-957 от 14 декември 2021 г. забранява обособяването на импровизирани пазари за птици. Личните стопани да отглеждат птиците в затровени помещения или навеси, които са оградени с мрежа по начин, който не позволява контакт на диви и домашни птици. Фуражите за птици да се съхраняват в закрити помещения със замрежени прозорции и вентилационни отвори.

Натоящата заповед се издава във връзка епизоотична обстановка по отношение на заболяването Високопатогенна инфлуенция по птиците (HPAI H5).