Актуални Новини, Новини

ЗАПОВЕД ЗА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 1 ДО 15 ЮЛИ

Със заповед  /РД–15–494/01.07.2020 г./ са разпоредени противоепидемични мерки за периода от 1 до 15 юли включително на територията на цялата страна. Съгласно заповедта, всички собственици или управители на обекти с обществено предназначение, търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите, трябва да организират дейността при спазване на физическа дистанция най-малко от 1,5 метра. Те са задължени да предоставят дезинфектанти на входа, както и да организират контрол по отношение на броя на влизащите посетители. На видно място трябва да са поставени информационни табели относно задължението на посетителите да спазват физическа дистанция, хигиена на ръцете и да носят предпазни маски за лицето.

В закрити обществени места, в това число обществения превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, административни учреждения, гари, летища, търговски обекти, църкви, манастири, музеи и др., носенето на предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата, са задължителни. В заповедта изрично се посочва, че носенето на предпазна маска, както и спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра, са препоръчителни на открити места.

rd-15-494