Актуални Новини, Новини

ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕЖИМ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Община Берковица

Разходите за електрическа енергия в община Берковица са се увеличили в пъти от предходните години. Стойността на уличното осветление за декември 2020 година е в размер на 9932,00 лв., а за декември 2021 година е 30 170,00 лв. Общият размер на разходите за електричество на кметствата и второстепенните разпоредители и за уличното осветление за декември 2020 година е в размер на 53 911,00 лв. За същия месец 2021 година е 132 383,00 лв.
Поради тази причина от 31.01.2022 година (понеделник) и Община Берковица, както много други общини в България, се налага да прибегне до поетапно въвеждане на режим на уличното осветление, което ще бъде преустановявано в интервала от 00:00 – 04:00 часа на територията на града.
Режимът ще бъде прилаган и в населените места на община Берковица, като уличното осветление ще бъде преустановявано за интервала от време в по-долу посочения график, предложен писмено от кметовете и кметските наместници на селата в общината.
с. Бързия – 00:00 – 04:00 часа
с. Замфирово – 23:00 – 05:00 часа
с. Боровци – 23:00 – 05:00 часа
с. Комарево – поради естеството на работа на фирма „Компас“ няма да се въвежда режим
с. Костенци – 22:00 – 05:00 часа
с. Гаганица – 22:00 – 05:00 часа
с. Лесковец – 22:00 – 05:00 часа
с. Бистрилица – 22:00 – 05:00 часа
с. Котеновци – 22:00 – 05:00 часа
с. Черешовица – 22:00 – 05:00 часа
с. Пърличево – 22:00 – 05:00 часа
с. Мездрея – 22:00 – 04:00 часа
с. Песочница – 22:00 – 05:00 часа
с. Балювица – 22:00 – 05:00 часа
с. Бокиловци – 22:00 – 05:00 часа
с. Цветкова бара – 22:00 – 05:00 часа
с. Ягодово – 22:00 – 05:00 часа
с. Слатина – 22:00 – 05:00 часа

С пълния текст на заповедта може да се запознаете от прикачения файл.