Актуални Новини, Новини, Съобщения

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ДО 12.11.2020 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНСКИ КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР ГР. БЕРКОВИЦА, КАКТО И НА ВСИЧКИ ОТКРИТИ И ЗАКРИТИ ТЪРЖИЩА И БАЗАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

РД-15-772