Актуални Новини, Новини

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОТНОСНО ПРЕДПРИЕМАНЕ НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ОТ ГРАЖДАНИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ПОЧИСТВАНЕТО ОТ СНЯГ НА ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ, ПОДХОДИ КЪМ СГРАДИ, ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ, СТЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ

Заповед РД-15-017