Актуални Новини, Новини

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА КОСЕНЕ НА ТРЕВА до 7 август

Община Берковица

Със заповед на министъра на земеделието д-р Иван Иванов от 25 юли до 7 август 2022 г. включително се забранява поддържането на постоянно затревените площи и обработваемите земи в състояние, годно за производство, чрез косене. Със същата заповед се ограничава косенето на трева, машинно почистване (мулчиране) и почистването на храсти. Целта на налаганите ограничения е отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари.