Актуални Новини, Новини

ЗАПОВЕД

Във връзка с изпълнение на ремонтни дейности на обект: „Рехабилитация на общински път MON1026 (Петрохан-о.п.Берковица)-Берковица-(о.п.Берковица-Благово) от км1+470 до км 2+800“, ще бъде затворен и за движение на МПС, на дата 27.04.2024г. участъците от разклон с. Мездрея по ул. „Николаевкса“ до ул. „Бор“ и ул. „Еделвайс“ от  ул. „ХаджиПетър Хаджиилиев“ до ул. „Бор“, при спазване на въведената Временна организация на движение.