Актуални Новини, Новини

ЗАПОЧВАТ СТРОИТЕЛНО В МЕСТНОСТТА „ЛОНДЖАТА“

откриване на строителна площадка - мост Лонджа

Днес, 02.07.2021 година, в сградата на Общинска администрация – Берковица, се подписа Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка за обект „Мост, находящ се в местността „Лонджата“, гр. Берковица между ул.“Берковска река“ и ул.“Здравец“ и подпорни стени от двете страни на моста с дължина 30 м. на изток и 150 м. на запад по поречието на реката“.

На срещата присъстваха Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, Атанас Георгиев – Зам. – кмет на Община Берковица, Гергана Антонова – Зам. – кмет на Община Берковица, Моника Михайлова – специалист „Кадастър“, Яни Каменов – специалист „Инвеститорски контрол“, арх. Мариел Спасов и Спас Спасов – Управители на „Строител-Криводол” ЕООД, /изпълнител на СМР на обекта/, инж. Димитър Димитров – Представител на фирма „Ведипема“ ЕООД, упражняваща строителен надзор на обекта.

Стойността на договора за изпълнение на СМР на обекта е в размер на 578 396,58 лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 90 календарни дни.

За нанесените щети от бедствието на 4 септември 2014 г., засегнало моста на местността „Лонджата“, досега не бе намерено финансиране за възстановяване на щетите.

Напомняме, че в последните дни на 2019 година, с постановление № 373 на Министерски съвет, Община Берковица получи допълнителни средства в размер на 1 000 000 лв. за основен ремонт на мост „Лонджата“ и подпорните стени към него, както и за реконструкция на пътното платно, тротоари и подмяна на водопровода на ул. „Добруджа“.

 

watermarked-DSC08119watermarked-DSC08120