Актуални Новини, Новини

ЗАПОЧВА АКЦИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗОСТАВЕНИ АВТОМОБИЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Комисия от експерти, назначена със заповед на кмета Радослав Найденов, започва проверка за излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), паркирани или изоставени на терени общинска собственост.

След установяване на собствениците и съставяне на констативни протоколи за техническото състояние на автомобилите, ще бъдат връчени предписания със срок за доброволно премахване.

За неизпълнение на предписанията в срок, комисията ще съставя актове за установяване на административни нарушения и излязлото от употреба моторно превозно средство ще бъде премахнато за сметка на собственика на площадка за временно съхранение. Община Берковица призовава всички собственици на такива автомобили своевременно да предприемат необходимите действия с цел спазване на законите и наредбите.