Актуални Новини

ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА БЛОК 1 И 2 В Ж.К ИЗГРЕВ

IMG_1197На 5 юни 2018 г. от 11:00 часа в присъствието на зам.-кмета г-жа Ася Велиславова бе подписан Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка  за изпълнение на обект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Берковица, ж.к Изгрев, бл. 1, бл. 2, УПИ I, кв. 1“ . Санирането на сградата ще бъде извършено по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Изпълнител на инженеринга на обекта е фирма ЪРБЪН ГРИИН ЕООД, гр. София. Общата стойност за изпълнение на дейностите е 493 893,60 с ДДС. Строителен надзор ще се осъществява от „Екострой Консулт“ ЕООД, гр. Монтана.

IMG_1203За изпълнение на проекта е заложеноподмяна на остарялата дървена и метална дограма с нова PVC, топлоизолиране на фасадни стени и неотопляем сутерен на сградата, подмяна на ел. инсталацията и осветителните тела по общата част на сградата, освежаване на стълбищната клетка, демонтаж на старата битомна хидроизолация и полагане на нова – двупластова и изграждане на мълниезащитна инсталация. Срокът за изпълнение на обекта е 90 календарни дни.

Успешното изпълнение на проекта ще доведе до повишаване на енергийната ефективност на многофамилната жилищна сграда, намаляване емисиите на СО2, подобряване на условията и комфорта на всички обитатели.