Актуални Новини

ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА БУЛ. „МРАМОР“ , БЛ. „БОР“ 1, УЛ. „ДОБРУДЖА“ 7 И УЛ. „НИКОЛАЕВСКА“ 31

IMG_2254Открита е строителната площадка на бул. „Мрамор“ 6 бл. „Бор“ 1, ул. „Добруджа“ 7 и ул. „Николаевска“ 37,  които ще бъдат санирани по проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица”по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

Стойността на строително-монтажните работи на бул. „Мрамор“ 6 бл. „Бор“ 1 е 372 748,57 лв. с ДДС. Изпълнител е фирма „Ърбън Грийн“ ЕООД, гр. София. 66 534,25 с ДДС е стойността на сумата за строителни-ремонтни дейности на жилищната сграда на ул. „Добруджа“ 7, където изпълнител е фирма Стройинвестконсулт 2013“, гр. София. Стойността на сумата за строителни-ремонтни дейности на жилищната сграда на ул. „Николаевска“ 31 е 42 078,23 лв. с ДДС, а изпълнител е фирма „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД, гр. София.

Проектите имат  за цел чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да  осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищните сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на Община Берковица и в град Берковица като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.

Блокът на бул. „Мрамор“ 6 бл.“Бор“ 1, къщите на ул. „Добруджа“ 7 и ул. „Николаевска“ 31  са последните три от 10-те жилищни сгради, които ще бъдат санирани по проекта. Дейностите, които предстоят  са: външна топлоизолация на сградите, смяна на дограма, подмяна на покривната конструкция, подмяна на водопроводната мрежа в сутерена на сградата, както и на компрометирната канализационна мрежа.